افطاری ورمضان

بسم الله

رسول خدا(ص) فرمودند هر کس با درآمدحلال،روزه داری را به غذا یاآبی افطار دهد فرشتگان هرساعتی وجرئیل درشب قدر براو درود می فرستد(کنزالعمال،ج8،ص459)

افطاری، یک عبادت است،به شرط آنکه خالصانه وبه قصد قربت باشد"انما نطعمکم لوجه الله"(انسان،9)

افطاری،اطعام مومنان است که به فرموده امام صادق (ع) همچون نماز شب،مایه وسعادت آفرین است(اصول کافی،ج4،ص51)

افطاری،به نوعی اکرام وادخال سرور مومنان است.

افطاری، سبب تالیف قلوب،صله رحم،عامل کینه زدائی ونفاق است.

افطاری، سبب آمرزش خود وخانواده واحسان ونیکی به والدین است.

افطاری، وسیله دعوت وارشاد وهدایت است.

افطارینباید هدف از دعوت به افطاری، مباهات وفخر فروشی باشد.

افطارینباید تنها اغنیا وصاحبان وجاه ومقام را دعوت کند.

افطارینبایدسفره معصیت وکناه وتحقیر وغیبت و...براندازی باشد.

افطاری نبایدبی احترامی وبی ادبی وبرخورد تحقیرآمیز بامهمانان باشد.

افطاری نباید با تکلف وتجمل وچشم وهم چشمی وحسادت باشد.

افطاری نباید همراه زورگویی واذیت همسر وخانواده باشد.

در روایتی آمده است که پاداش کسی که روزه داری را افطار می دهد همچون پاداش روزه دار است.

التماس دعا

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
یوسفیان

سلام مطالب خوبی بودانشاله همیشه سلامت باشید