عرض خسته نباشد

باخبر شدیم باهمت برخی ازدوستان یک حلقه چاه عمیق درقسمت شرقی روستا حفرگردید وخوشبختانه موجب حوشحالی اهالی گردید.جادارد اززحمات همه همولایتی ها خصوصا آقا جواد نظری،حاجی کامران وآقای بهرام فریدونی تشکر شود.امیدوارم کشاورزان بالا دار هم همتی کنند وازبی آبی نجات پیداکنند

/ 1 نظر / 7 بازدید

پولشگرفتن بی منتیم