روزارتش

بنام خدا.با سلام

ارتش شجره طیبه است. امام خمینی(ره)

روز ارتش بر راست قامتان ودلاوارن ایران زمین خصوصا عزیزان ارتشی ولاشجردی مبارک باد

/ 0 نظر / 4 بازدید