قرآن ورمضان

بسم الله

آیامیدانید بهترین نوشیدنی که درقرآن ذکر شده ،، شیر،، می باشد.

آیامیدانید بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده عسل می باشد.

آیامیدانید کمترین حرفی  می  در قرآبکار رفته حرف ظاء   می باشد.

آیامیدانید بزرگترین عدد در سوره صافات آیه 147 آمده که صدهزار می باشد.

آیامیدانید بزرگترین سوره قرآن دارای 25500 حرف می باشد.

آیامیدانیدتعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قرآن است.

آیامیدانید سوره حمد دو بار بر پیامبر اعظم(ص) شده یک بار درمکه ویک بار در مدینه.

آیامیدانید سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است.

آیامیدانیددر سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است.

آیامیدانید آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه 9 سوره کهف میباشد.

آیامیدانید در آیه 6 سوره مائده مراحل وضوه بیان شده است.

آیامیدانید می دانید حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که(بسم الله رحمن الرحیم)  را نوشت.

آیامیدانید حضرت موسی(ع) داماد حضرت شعیب(ع) بود.

آیامیدانید حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت وخط نوشت.

آیامیدانید به حیوانی که از طرف خدا وحی شد زنبور (آیه 68سوره نحل)بود.

آیامیدانیدصحیفه سجادیه به(خواهر قرآن) اخو القرآن معرف است.

آیامیدانیدرودکی، ناصرخسرو وحافظ شاعرانی بودند که درنوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

آیامیدانید سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد رابفارسی ترجمه کرد.

آیامیدانید استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را بروش ترتیل خواند.

آیامیدانیدقرآن دارای 114سوره و30 جزء و120حزب و6236آیه و70177 کلمه و671323 حرف است.


/ 1 نظر / 31 بازدید
یوسفیان

سلام آیامدانیدکارجنابعالی بیست است واقعااستفاده کردیم ممنون ازجناب ناصری