گردو

سلام همشهری ها وهم ولایتی ها

یواش یواش داره فصل برداشت تمام می شود وگردوهم چندسالی است که به محصولات روستای ولاشجرد اضافه شده است وجای شکرش باقی است.متاسفانه بازار انگور که خیلی خوب نبود.سایر محصولات چطور بود

/ 0 نظر / 7 بازدید