شوق دیدار

سلام به تمام همشریهای عزیز.حالا که قسمت تان شده رهبرعظیم الشان مان در15کیلومتر شما درشهرکنگاوری بدیدار مردم این دیار بیاید آن راازدست ندهید ممکن است دیداری به این خوبی دیگر هرگز اینقدر راحت نصیب تان نشود.خوش بحالتان

(27مهرماه90رابخاطر بسپارید)

/ 0 نظر / 7 بازدید