12فروردین

بنام خدا

یادم هست در12فروردین 1358 تمامی اهالی روستا دراولین رفراندم جمهوری اسلامی شرکت کردند وهمه رای آری به جمهوری اسلامی دادند وحتی یک رای ممتنه هم درصندوق نبود این روزبزرگ رابه همه غیور مردان غیرت مند ایران زمین خصوصا عزیزان ولاشجردی تبریک عرض می نمایم

/ 0 نظر / 7 بازدید