اخبار واطلاعات

بنام خدا

بادزدید کنندگان محترم باتوجه به مسافرت شما درایام نوروز به روستای ولاشجرد اخبار واطلاعات قابل پخش رابه ایمیل  اینجانب ارسال نماید.ماکه بعلت گرفتاری نتوانستیم امسال بیایم شما ازعمل کرده دهداری، شورا ،شرکت زراعی  برایمان بنویسید.

در ایام تعطیلی دو عروسی درروستا دارم که انشا... خوشبخت شوند

/ 2 نظر / 8 بازدید
محسن

سلام مطالب شما اصلا به روز نیست کاش دیدگاه خود را بنوان یک بلاشگردی معطوف به وطن و میهن پرستی کنی - از اهالی ولاشجرد

بی وفا

سلام.عزیزم.بلاشگرد درست می باشد زیرا ازبلاش ساسانی گرفته شده.