تایئد مطالب

بنام خدا

باسلام خدمت خوانندگان عزیز وبلاگ ولاشجرد

باعرض پوزش ازبرخی دوستان عزیز خواننده بعلت بعضی از نظراتی که نوعاً برخی خوانندگان میدهندکه گاهاً عمداً ویاسهواً امنیت کسی ویاتهمت ویاتوهین به اشخاص تلقی می گردد مجبور شدم که نظرات عزیزان را پس از مطالعه انتشارنمایم .از این بابت عذرخواهی اینجانب رابپذیرید!!

/ 1 نظر / 7 بازدید
البرز

دوست عزیز ناصری لطفا آدرس دقیق ایمیل خود را مجددا در پاسخ این متن ارسال نمایید چون ایمیلی که شما کذاشته اید توسط سیستم شناسایی نگردید