نوروز

بنام خدا

سلام برنوروز روزدیدار،وفاق،روزشادی،روزعیدی،روزدید وبازدید روز مخصوص فارسی زبانها بویژه ایرانیان،

عید باستانی نوروز برهمه ولاشجردیهامبارک

باعرض معذرت از برخی دوستان بابت عکسهای که باعنوان وطن،اینجاکجاست وخانگرومرز کهمتاسفانه بعلت سرعت کم اینتر نت آپلود نشد.انشا... در آینده جبران می شود

/ 1 نظر / 7 بازدید
ه.ن

دستان غزل با دل من ساز نیامد غمگین و غریبم که همراز نیامد عمری به تمنای وصال تو نشستم افسوس که ان مطرب دمساز نیامد چشمان مرا می جانسوز رها کرد اشک امد و ان یار سرافراز نیامد دستم گرهی از گره دل نکند باز شور امد و ان مرغ خوش اواز نیامد زخمی به جگر مانده ام از بازی تقدیر راز ی به دل و صاحب ان راز نیامد گفتا که خزان وعده ی دیدار من وتو عید امد و ان دلبر طناز نیامد "شاعر :همسایه" [گل]