دیدار دوست

هم ولایتی وهمشهری های عزیز طبق اطلاع واصله حضرت آقا مقام محترم ولی فقیه قرار است درروز چهارشنبه آینده خود ویانمایندگانی ازطرف معظم اله دیداری ازشهرستان کنگاور داشته باشند وبه احتمال قوی آقای جوادنظری ازنمایندگان صنف کسبه ارمستقبلین می باشد لذا بااطلاع ازایشان دیدار باآقا ویانمایندگان محترم ایشان را ازدست ندهید

/ 0 نظر / 8 بازدید