روزشمارانقلاب

سیزدهم بهمن 1357

بختیار در واکنش به استقبال عمومی مردم از ورود امام، پی‌درپی با انجام مصاحبه و صحبت در مورد برنامه‌های آتی خویش سعی در عادی جلوه‌دادن اوضاع دارد. مردم امام، چشم و گوش به مدرسه‌ی علوی دوخته‌اند. جمعیت مشتاق به دیدار اما آنقدر زیاد هستند که کوچه‌های اطراف مدرسه‌ی علوی مملو از آدم شده است. مردم پارچه‌های دست‌نویسی روی دیوار‌ها نصب کرده‌اند که روی‌شان نوشته‌شده: «زیارت قبول، با یک بار زیارت امام این توفیق را به دیگران هم بدهید»

      قرارداد خرید 10 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا لغو شد.

ü      به موجب یادداشت تفاهمی که بین "اریک فن ماربد" نماینده وزارت دفاع آمریکا و ارتشبد " طوفانیان" امضا شد، ایران از دریافت 16 فروند هواپیمای اف 16، بیست فروند هواپیمای اف 4 ، هفت فروند آواکس، تعداد زیادی موشک و چندین دستگاه رادار که قبلاً سفارش داده بود، صرف نظر کرد.

ü      اسرائیل از بازگشت امام‌خمینی(ره) به ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد.

ü      خبرگزاری فرانسه:یک ژنرال ارتش به دیدار امام رفت

ü      امام:دولت را بزودی معرفی می کنم

ü      صف یک کیلومتری در اطراف منزل امام

ü      امام : دولت فعلی فاسد و غیر قانونی است و باید برود

ü      بخیتار:اوضاع امروز نتیجه 25 سال دیکتاتوری است

ü      یک مقام ساواک ترور شد

ü      1میلیارد و 470 میلیون دلار به سویس رفته است

ü      شاه ساکت است

/ 0 نظر / 11 بازدید