امام زاده علی اصغر ولاشجرد

بسم الله الرحمن الرحیم

چند پرسش هموار ذهن مهمانان ورهگذاران روستای ولاشجرد به خودجلب می کند!

1)چراباید تنها مکان زیارتی ومتبرک روستا بازسازی آن اینقدر طولانی شود؟

2)عملکرد بزرگان روستادراین خصوص چه بوده است؟

3)عملکردشورا ودهداری درمورد عمران وبازسازی امام زاده چقدر مفید بوده است؟

4)اوقاف استان همدان وشهرستان تویسرکان چه اقداماتی درخصوص این بنای مهم انجام داده اند؟

5)چرا مردم از حاجی آقاسید اولیاء وایضا سید ضیاء درامور روستا وخصوصا این مورد کمک نمی خواهند

باری هم وطنان عزیز وهم ولایتی های مهربان ساختمان امام زاده علی اصغر نیاز به نوسازی دارد وکمک به آن لازم است.شماره حساب پست بانک روستا که به همین منظورافتتاح گردید جهت سهولت کمک شماعزیزان به نام امام زاده علی اصغرولاشجرد 

به شماره11/55798222898812 می باشد

224zijd0rgs8evzenz99.jpg

/ 1 نظر / 9 بازدید
پیش درآمدی بر توسعه روستا

باید باطلاع برسانیم که روستای ولاشجرد با موقعیت استراتژیک در منطقه و قرار گرفتن بر گلوگاه چندین روستای همجوار خود و در منتهی الیه مرزی استان همدان دارای مختصات ویژه ای میباشد.این روستا طی برسیهای بعمل آمده بالغ بر 1240 هکتار باغات انگوری دارد و همچنین اراضی آبی و دیمیزار که بستر حاصلخیزی از محصولات را دارا میباشد.به نظر میرسد که اگر ما میزان جمعیت و مساحت منطقه را برسی نماییم قاعدتا باید درآمد سرانه نسبتا خوبی داشته باشیم اما واقعیت چیز دیگری است . برای آزمون این بحث شاخص جینی (شاخص برابری درآمد) از طریق منحنی لورنس درسال 1382 مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان از شکاف درآمدی بسیار زیادی در بین جامعه مورد برسی دلالت دارد به عبارت دیگر شاخص نشان داد که درصد کمی از جمعیت روستا درصد بالایی از درآمد روستا را دارد که این یعنی شکاف طبقاتی .این بحث ادامه دارد