سیدعلی


شهری به آتش می کشم گر تو لبت را تر کنی ............... من چون گلی در دست تو تا کی مرا پر پر کنی ............... بر رشته های معجر زهرا(س) قسم ((سید علی)) ............... خنجر به حنجر می زنم گر تو هوای سر کنی

/ 0 نظر / 7 بازدید