در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند

عیدبزرگ نیمه ی شعبان بنوبه خود بههمه مسلمانان آزادی خواه جهان بخصوص هموطنان ایرانی وبه ویژه هم ولاتیهای عزیزم تبریک عرض نموده واز خدا میخواهم چشم مارابه جمال نورانی ایشان متور گرداند

/ 0 نظر / 7 بازدید