حج

 

حج، فرصت و عرصه نمایش اعتقادی و آیینه ارزیابی استعدادها و توان مادی و معنوی مسلمانان است

راستیس حاجی های امسال یکی بما معرفی کنه آقای حسنی مدتی ایست کم لطف شدی،شنیدم تعداد زیادی امسال برای عمره نوشته اند خداقسمت همه کنه انشا الله حج

یه کسی حاجی امسال رابگه

/ 2 نظر / 7 بازدید

لازم به زکراست که ایشان خواهرزاده حاج سید اولیا حسینی ازافتخارات روستاهستند

برای شادی روح مادر بزرگوارشان وهمچنیمن دایی ارجمندشان حاج سیدولی اله حسینی که برگردن همه ماحقدارند فاته ای نثارمیکنیم